Letnjikovci

Raznih oblika i veličina po želji naručioca.
Veličinu letnjikovca treba uskladiti sa prostorom na kojem se pravi. 
Noseći stubovi mogu biti okrugli ili četvrtasti, raznih debljina. Debljine nosećih greda zavise od veličine letnjikovca. 
Oblaganje krova je moguće sa OSB tablama, ili obrađenim daskama, a pokrivanje se vrši tegolom raznih boja. Razlog za korišćenje tegole jeste efikasnost zbog sopstvene težine.
Radovi za izgradnju letnjikovca iznose od 3 do 6 radnih dana, u zavisnosti od veličine samog letnjikovca.
Powered by WebExpress