Travnjaci

Travnjaci - formiranje travnjaka

Često se kod nas banalizuje formiranje travnjaka, u smislu malo se poravnja zemlja, baci seme trave, zaliva i travnjak je završen.

- Međutim formiranje i zasnivanje travnjaka je jedan veoma složen proces koji zavisi od više faktora i procesa samog rada. 
Za jedan idealan travnjak potrebno je izvršiti analizu zemljišta. Ukoliko zemljište ne zadovoljava fizičko - hemijske karakteristike, dodaje se sloj kvalitetne         plodne zemlje i pristupa se dodatkom odgovarajućeg đubriva i hemijskih sredstava. Nakon toga se obavljaju grubi zemljani radovi - gruba mehanička obrada   zemljišta u smislu uklanjanja korova i riljanja površine ( od 15 cm do 20 cm dubine) ukoliko se ne dodaje sloj plodne zemlje.

- Zatim se prelazi na finu mehaničku i mašinsku obradu (freziranje) i nivelisanje terena ukoliko je potrebno pre freziranja baciti odgovarajuće đubrivo. Takođe   ako postoji opcija dodavanja plodne zemlje usled nivelacije zemljišta sa nekim prilazima (stazama) vrši se pristupanju dovoženja i razastiranja te plodne         zemlje. Posle fine nivelacije povšina, pristupa se setvi semena trave. Naročito je bitno izabrati pravu smešu semena na sunčanim odnosno zasenjenim             površinama. Zatim se površine povaljaju laganim valjkom (do 50 kg) radi boljeg prijanjanja semena. Ravnomerno zalivati rano ujutru ili kasno popodne.           Najbolje je imati ugrađen podzemni sistem za zalivanje travnjaka koji ravnomerno zaliva površine štelovanjem protoka vode količinski koliko je potrebno da   trava bude zdrava i ima kvalitetan rast i bokorenje.

- Postavkom gotovog busena (tepih trave) skraćujemo proces formiranja travnjaka ali postupak prethodno naveden je potpuno isti do same ugradnje busena.   Međutim postoje razne tvrdnje i teorije u vezi postavljanja busena. Iz prakse može se reći da busen zahteva više pažnje oko održavanja odnosno samog           prijanjanja i primanja na površinu na koju se postavlja.

Travnjaci - održavanje travnjaka

Održavanje travnjaka je veoma složen proces koji zahteva velike i ozbiljne tretmane da bi travnjak predstavljao osnovu svakog dobro uređenog eksterijera. Ukratko ćemo Vas upoznati sa osnovnim operacijama koje su neophodne za zdrav i dobar travnjak tokom cele godine:

- Zalivanje
- Košenje
- Đubrenje
- Kultivacija
- Suzbijanje korova
- Aeracija
---    Zalivanje treba vršiti da bi se obezbedila vlaga za korenov sistem do dubine 4-5cm, kako bi biljka (trava) dobila vlagu koja joj je potrebna za zdrav rast i napredovanje. Najbolje je ugraditi          podzemni sistem za zalivanje travnjaka, gde se obezbeđuje ravnomerno zalivanje a ujedno i štedi voda. Sistem za zalivanje je investicija koja je isplativa i pristupačna a zbog promene              klimatskih uslova i neophodna. Pravilnim zalivanjem se takođe uništava i veliki deo korova (skoro 50%).
---    Redovno i pravilno košenje će obezbediti bokorenje i gustinu travnjaka. Kosidbu treba vršiti sedmično kod novoformiranih travnjaka. A kod starijih jednom u 10 do 15 dana u zavisnosti od        vegetacije i klimatskih uslova. 
---    Djubrenje je takođe bitan faktor koje treba vršiti najmanje tri puta godišnje a obavezno u proleće i jesen. 
---    Kultivacija se vrši bar jednom godišnje, najbolje u rano proleće. A korisno je i više puta. Vrši se specijalnim alatom, ili elastičnim grabuljama. Na taj način odstraniće se stara i izmrzla                trava, kako bi se omogućio rast mladih izdanaka i poboljšao prodor svetlosti i vazduha ka korenovom sistemu.
---    Suzbijanje korova se suzbija redovnim košenjem (jednogodišnji korov) i adekvatnim zalivanjem travnjaka. Višegodišnji korov se eliminiše raznim hebricidima. Širokolisni korovi se lakše            odstranjuju već posle prvog tretiranja. Takođe je veliki problem mahovina koja se stvara usled neadekvatnog održavanja i kiselosti zemljišta na zasenjenim mestima travnjaka.
---    Aeracija se vrši jednom u jesen, a poželjno je i u proleće. Ovaj postupak je zapravo rastresanje zemljišta kako bi korenov sistem dobio što više vazduha a ujedno se poboljšava i dranaža.          Manje površine se mogu tretirati običnim vilama a za veće terene se koriste valjci sa šiljcima, dužine 4-6 cm.
Powered by WebExpress